max študentov
Skupina
12

Certifikát zo slovenského jazyka

dátum
Termín kurzu
31. 01. 2022 - 31. 01. 2022
PO - 9:00 - 12:00
100 €
zakúpiť kurz

Jazyková skúška zo slovenského jazyka hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.


Kandidáti, ktorí sa rozhodnú absolvovať skúšky zo slovenského jazyka by mali byť schopní:

  • efektívne komunikovať v bežných situáciách a rozhovoroch, vyjadrovať svoje názory, argumentovať,
  • sledovať správy a porozumieť ich obsahu,
  • zrozumiteľne sa vyjadrovať v písomnej forme,
  • písať listy, správy, e-maily a príbehy.

Svoje vedomosti si môžete otestovať prostredníctvom vzorových testov.

Kurz zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi prípadne o zákonnom zástupcovi (v prípade, že produkt kupujete pre svoje dieťa a podobne)