max študentov
Skupina
12

Metodický seminár k získaniu certifikátu zo SJ 1.termín - prezenčne

dátum
Termín kurzu
30. 01. 2023 - 09. 02. 2023
podľa dohody - 2krát týždenne po 90min
100 €
zakúpiť kurz
  • Príprava na skúšky na úrovni B2
  • Max. počet študentov v skupine je 12
  • Min. počet študentov na otvorenie kurzu je 5
  • Kurz prebieha 2krát týždenne po 90min
  • V cene kurzu sú aj učebné materiály
  • Študenti sa pripravujú na skúšky prostredníctvom autentického čítania textov, úloh a počúvania
  • Študenti získavajú rôzne techniky a stratégie na zlepšenie svojich zručností a následné úspešné získanie certifikátu
  • Praktické testy, ktoré napomáhajú zvyšovať pripravenosť na skúšky
  • Подготовка к сдаче экзамена на уровень B2
  • Макс. количество учеников в группе: 12
  • Мин. количество студентов для открытия курса 5
  • Курс проходит 2 раза в неделю по 90 минут
  • В стоимость курса также входят учебные материалы
  • Студенты готовятся к экзаменам посредством аутентичного чтения текстов, аудиоматериалов и заданий
  • Студенты осваивают различные техники и стратегии для улучшения своих навыков и впоследствии успешно получают сертификат
  • Практические тесты, помогающие улучшить подготовку к экзаменам

Kurz zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi prípadne o zákonnom zástupcovi (v prípade, že produkt kupujete pre svoje dieťa a podobne)