Skúšky Goetheho inštitútu

B1 (samostatný modul)

dátum Písomná časť: 19.03.2021
Ústna časť: 19.03.2021
Koniec registrácie: 12.03.2021

Vyberte si špecifický typ modulu (Lesen / Schreiben / Hören / Sprechen) podľa svojej jazykovej úrovne a požiadaviek.

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.