Skúšky Goetheho inštitútu

B2 (samostatný modul)

dátum Písomná časť: 16.10.2020
Ústna časť: 16.10.2020
Koniec registrácie: 09.10.2020

Vyberte si špecifický typ modulu (Lesen / Schreiben / Hören / Sprechen) podľa svojej jazykovej úrovne a požiadaviek.

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.