Skúšky Goetheho inštitútu

A1 Fit in Deutsch - 16.10.2020

dátum Písomná časť: 16.10.2020
Ústna časť: 16.10.2020
Koniec registrácie: 09.10.2020

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je skúška z nemeckého jazyka pre deti a mládež vo veku od 10 do 16 rokov. Potvrdzuje jednoduché znalosti nemčiny a zodpovedá prvému stupňu (A1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽEŠ, ŽE ...

  • dokážeš klásť a zodpovedať jednoduché otázky a tiež formulovať a reagovať na bežné prosby.
  • vieš pomocou jednoduchých slovných spojení a viet písať o sebe a o druhých.
  • rozumieš rozhovorom a textom o veciach, ktoré sú ti známe.

MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE UČIVA

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúšobný poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.