Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat A1 : Fit in Deutsch 1

dátum Písomná časť: 17.09.2021
Ústna časť: 17.09.2021
Koniec registrácie: 10.09.2021

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je skúška z nemeckého jazyka pre dospelých. Preukazuje celkom jednoduché jazykové znalosti a zodpovedá prvému stupňu (A1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykove znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽETE, ŽE ...

  • sa jednoduchým spôsobom viete dohovoriť, ak partner rozpráva pomaly a zrozumiteľne
  • rozumiete známym, bežným a často používaným výrazom a jednoduchým vetám (napr. informáciám o človeku a rodine, o nákupoch, o práci a o užšom okolí)
  • dokážete predstaviť seba a iných a klásť druhým ľuďom otázky o nich – napr. kde bývajú, akých ľudí poznajú alebo aké majú veci.

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúšobný poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.