Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat A2

dátum Písomná časť: 24.06.2022
Ústna časť: 24.06.2022
Koniec registrácie: 14.06.2022

Goethe-Zertifikat A2 je skúška z nemčiny pre dospelých. Predpokladá elementárne jazykové vedomosti a zodpovedá druhej úrovni (A2) na šesťstupňovej kompetenčnej stupnici Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽETE, ŽE ...

  • porozumiete vetám a často používaným výrazom a viete ich využiť.
  • ste schopný sa dorozumieť v jednoduchých, bežných situáciach, pri ktorých ide o výmenu informácií o známych a bežných témach.
  • viete jednoduchým spôsobom popísať svoj pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.

MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE UČIVA

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúškový poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov


Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.