Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat B2 - 12.06.2020

dátum Písomná časť: 12.06.2020
Ústna časť: 12.06.2020
Koniec registrácie: 08.06.2020

Goethe-Zertifikat B2 skúška z nemčiny pre mládež a dospelých. Osvedčuje pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá štvrtému stupňu (B2) na šesťstupňovej škále Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽETE, ŽE ...

  • Rozumiete základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach a vo vlastnej špecializácii rozumiete aj odborným diskusiám.
  • Dokážete sa spontánne a plynule dohovoriť, takže normálny rozhovor s rodenými Nemcami je možný bez väčšej námahy na oboch stranách.
  • Dokážete sa jasne a detailne vyjadrovať o širokom spektre tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej otázke a uviesť klady a zápory rozličných možností.

MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE UČIVA

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúšobný poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov


Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.