max študentov
Skupina
12

Metodický seminár k získaniu certifikátu zo SJ 2. termín - online

dátum
Termín kurzu
06. 03. 2023 - 16. 03. 2023
podľa dohody, 2krát do týždňa po 90min
100 €
zakúpiť kurz
 • Príprava na skúšky na úrovni B2
 • Max. počet študentov v skupine je 12
 • Min. počet študentov na otvorenie kurzu je 5
 • Kurz prebieha 2krát týždenne po 90min
 • V cene kurzu sú aj učebné materiály
 • Študenti sa pripravujú na skúšky prostredníctvom autentického čítania textov, úloh a počúvania
 • Študenti získavajú rôzne techniky a stratégie na zlepšenie svojich zručností a následné úspešné získanie certifikátu
 • Praktické testy, ktoré napomáhajú zvyšovať pripravenosť na skúšky
 • Подготовка к сдаче экзамена на уровень B2
 • Макс. количество учеников в группе: 12
 • Мин. количество студентов для открытия курса 5
 • Курс проходит 2 раза в неделю по 90 минут
 • В стоимость курса также входят учебные материалы
 • Студенты готовятся к экзаменам посредством аутентичного чтения текстов, аудиоматериалов и заданий
 • Студенты осваивают различные техники и стратегии для улучшения своих навыков и впоследствии успешно получают сертификат
 • Практические тесты, помогающие улучшить подготовку к экзаменам

Kurz zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi prípadne o zákonnom zástupcovi (v prípade, že produkt kupujete pre svoje dieťa a podobne)