Preklady

Potrebujete vy alebo vaša firma preložiť úradné dokumenty, potvrdenia, listiny, zmluvy alebo literatúru? Kontaktujte nás !

Ponúkame profesionálne prekladateľské služby vrátane úradných a expresných prekladov, rovnako ako odborné preklady z oblasti práva, obchodu, financií, marketingu.

Preklady vyhotovujeme v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom, ruskom a ukrajinskom jazyku.

Pre bližšie informácie ohľadom typu prekladu a cenovej ponuky prosím kontaktujte: preklady@universa.sk