Tlmočníctvo

Ponúkame simultánne a konzekutívne tlmočenie, tlmočenie na konferenciách alebo individuálnych obchodných stretnutiach.

Tlmočenie poskytujeme v anglickom, franúczskom, španielskom, ruskom a ukrajinskom jazyku.

V prípade záujmu o tlmočnícke služby nás kontaktujte na: preklady@universa.sk