Platby a objednávky

Školné je možné zaplatiť :

  • bankovým prevodom
  • online
  • v hotovosti

Vieme, že existujú aj životné situácie, kedy jednorazová úhrada za kurz nie je vždy možná, preto, ak je to váš prípad, požiadajte o rozdelenie platby na splátky.

V prípade predčasného ukončenia kurzu, je možné požiadať o vrátenie alikvotnej časti kurzovného.

Ak by ste mali v súvislosti s vaším splátkovým kalendárom alebo platbami za kurzy nejaké otázky, prosím dohodnite si osobné stretnutie na: info@universa.sk +421911 786 237.