Slovenský Slovenský
pre koho
Pre koho
Mládež
max študentov
Skupina
10
B1
Úroveň
B1

Príprava na maturitu - slovenský jazyk

dátum
Termín kurzu
01. 11. 2022 - 28. 04. 2023
čas aktualizujeme v septembri/októbri
teraz ušetríte 25 € 360 €
335 €
Možnosť zakúpiť tento kurz na 2 splátky. Zistite viac informácií o splátkach.
zakúpiť kurz

Príprava na prijímacie pohovory zo Slovenského jazyka a literatúry pre stredné školy:

- 6-mesačný kurz pre ôsmakov a deviatakov;

- maximálny počet študentov v skupine – 10;

- v cene kurzu – pracovné listy + študijný materiál;

- využívame učebnice + extra materiály vhodné na prípravu žiaka na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry na stredné školy a gymnáziá;

- kurz je zameraný na zopakovanie a praktické zvládnutie učiva predmetu slovenský jazyk a literatúra pre potreby úspešného absolvovania prijímacích skúšok na stredné školy a gymnáziá, prípadne utvrdenie sa v získaných vedomostiach a ujasnenie si pojmov prostredníctvom ich praktického aplikovania v reálnych situáciách;

- študenti, ktorí absolvujú kurz Príprava na prijímacie pohovory zo SJL na SŠ, budú pripravovaní na rôzne druhy prijímacích skúšok na SŠ z daného predmetu vyučujúcim zo strednej školy podľa platných dokumentov ISCED2 a podmienok na zvládnutie učiva ISCED3.

Kurz zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi prípadne o zákonnom zástupcovi (v prípade, že produkt kupujete pre svoje dieťa a podobne)