Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat B1 : 1 Modul

dátum Písomná časť: 17.09.2021
Ústna časť: 17.09.2021
Koniec registrácie: 10.09.2021

Goethe-Zertifikat B1 je skúška nemčiny pre mládež a dospelých. Potvrdzuje samostatné používanie nemčiny a zodpovedá tretej úrovni (B1) na šesťstupňovej kompetenčnej stupnici Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽETE, ŽE ...

  • Rozumiete základným informáciám, ak sa používa jasný štandardný jazyk a keď ide o známe veci súvisiace s prácou, školou, voľným časom atď.
  • Dokážete zvládnuť väčšinu situácií počas ciest v nemecky hovoriacich krajinách.
  • Vyjadrovať sa jednoducho a v súvislostiach o známych témach a oblastiach záujmu.
  • Referovať o skúsenostiach a udalostiach a opísať svoje sny, túžby a ciele, ako aj poskytnúť krátke odôvodnenia alebo vysvetlenia.

MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE UČIVA

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúšobný poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov


Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.