Skúšky Goetheho inštitútu

Goethe-Zertifikat C1 - 07. 05. 2021

dátum Písomná časť: 17.09.2021
Ústna časť: 17.09.2021
Koniec registrácie: 10.09.2021

Goethe-Zertifikat C1 je skúška z nemčiny pre dospelých. Potvrdzuje veľmi pokročilú jazykovú úroveň a zodpovedá piatemu stupňu (C1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).

ZLOŽENÍM SKÚŠKY PREUKÁŽETE, ŽE ...

  • rozumiete širokej škále náročných dlhších textov a viete pochopiť aj implicitné významy
  • sa viete spontánne a plynule vyjadrovať bez toho, aby ste museli hľadať slová
  • dokážete používať jazyk účinne a flexibilne v spoločenskom a pracovnom živote alebo pri štúdiu
  • sa viete jasne, štruktúrovane a obsiahle vyjadrovať ku komplexným témam

O možnosti oslobodenia od ďalšej prijímacej skúšky z jazyka zahraničných študentov na základe predloženia certifikátu C1 sa prosím pred začiatkom štúdia informujte na svojej vysokej škole príp. na príslušnej škole pripravujúcej na štúdium v Nemecku.

MATERIÁLY NA PRECVIČOVANIE UČIVA

ČO JE EŠTE DOLEŽITÉ?

Skúšobný poriadok

Vykonávacie predpisy

Pokyny o ochrane osobných údajov

Skúšku zakúpite
vyplnením údajov nižšie

Zakúpenie vybraného produktu

Pre vloženie produktu do košíka prosím vyplňte údaje o študentovi.