Skúšky Goetheho inštitútu - Informácie

Jediné medzinárodné platné skúšky z nemeckého jazyka

  • medzinárodne platné a časovo neobmedzené certifikáty z nemeckého jazyka
  • nemecké skúšky na všetkých stupňoch Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR): od A1 pre začiatočníkov až po C2 pre najvyššiu jazykovú úroveň
  • kvalifikovaní lektori a špecializované kurzy prípravy sú samozrejmosťou


Bližšie info Vám poskytne naša koordinátorka:
Mgr. Terézia Raffayová

Tel.: 0911 786 237

email: tereza.raffayova@universa.sk

Otestujte si svoje znalosti a vyberte si typ skúšky presne podľa seba!